Jaké jsou ceny

 

Při zvažování, zda za danou službu zaplatit určitou cenu, bývá důležité uvědomit si, jakou hodnotu pro každého člověka daná služba má. Pokud se vám podaří zvýšit zisk ve své firmě, pokud se vám podaří vyřešit obtížnou situaci ve firmě (stabilizovat firmu), pokud nebudete v práci v neustálém stresu, pokud se vám bude lépe domlouvat s vašimi zaměstnanci/kolegy/šéfy, pokud se po několika letech dobře vyspíte, pokud budete mít v rodině větší pohodu, pokud budete celkově ve svém životě spokojenější - za kolik vám co z toho stojí?? To si musí zvážit každý sám. Pokud se rozhodnete, že vám stojí za určitou službu vydat odpovídající částku, velmi rád s vámi budu spolupracovat na tom, abyste se co nejdříve ke svému cíli dostali.

 

CENÍK SLUŽEB

 

KOUČOVÁNÍ

  Individuální koučování - práce s jedním koučem 3.500,- Kč/hod.
  Individuální koučování - práce se dvěma kouči současně 4.700,- Kč/hod.
  Koučování s týmy, práce s jedním koučem, max. 5 účastníků, setkání 3-5 hod. 5.500,- Kč/hod.
  Koučování s týmy, práce ve dvojici koučů, max. 12 účastníků, setkání 3-5 hod. 7.000,- Kč/hod.
     

KOUČOVÁNÍ 

pro management organizací v pomáhajících profesích

  Možnost výrazné slevy až do výše ceny supervizí (tuto cenu dotujeme a podporujeme tak rozvoj pomáhajících profesí).
   
  Kompletní nabídka a ceny koučování celého našeho týmu Dalet (pdf) otevřít zde
     

SUPERVIZE

  Individuální supervizní konzultace v působišti supervizora 1 000 Kč /hod 
  Individuální supervizní konzultace mimo působiště supervizora 1 000 Kč /hod + cestovné∗
  Skupinová/ týmová supervize (do 10 účastníků, jeden supervizor) v působišti supervizora 1 300 Kč /hod
  Skupinová/ týmová supervize (do 10 účastníků, jeden supervizor) mimo působiště supervizora 1 300 Kč /hod + cestovné∗
  Skupinová/ týmová supervize (11 - 20 účastníků, dva supervizoři) v působišti supervizora 2 600 Kč /hod 
  Skupinová/ týmová supervize (11 - 20 účastníků, dva supervizoři) mimo působiště supervizora 2 600 Kč /hod + cestovné∗ 
  ∗ „Cestovné“ je tvořeno součtem cestovních náhrad a náhrady za čas strávený na cestě. Cestovní náhrady počítáme takto: 6 Kč x počet km z místa bydliště (bez ohledu na použitý dopravní prostředek). Náhrada za čas strávený na cestě je počítána takto: 500 Kč/ h strávenou na cestě (v případě jízdy autem počítáno podle Google maps od místa bydliště, v případě jízdy veřejnou dopravou počítáno podle platného jízdního řádu).
Působiště: Olomouc, Přerov
 
  Kompletní nabídka supervizí celého našeho týmu Dalet, včetně cenové nabídky otevřít zde
     

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

  Individuální konzultace 500 Kč/45-50 min
  Párové a rodinné konzultace 700 Kč/60 min
  Poradenství pro lidi v obtížné sociální situaci (např. nezaměstnanost) od 300 Kč
     

LEKTORSKÁ ČINNOST

  Lektorování v tématech: Přístup zaměřený na řešení (včetně jeho aplikace v různých oblastech), Hostleadership, Supervize, Koučování (SF coaching, Brief coaching) a další dle dolmuvy s konkrétním zadavatelem. Minimálně 1.000 Kč/45 min
   
 

Vždy s klienty domlouvám konkrétní podmínky na prvním osobním setkání.

 
  Poskytuji konzultace také prostřednictvím Skypu, za stejných finančních podmínek.  
     
  Platnost od: 26.11.2019  

 

1 000 Kč /h