Jaké mám vzdělání

 • V roce 2001 jsem získal certifikaci lektora vzdělávání dospělých, v roce 2007 certifikaci systemicky pracujícího psychoterapeuta, v roce 2011 certifikaci kouče (reteaming, na řešení orientovaný přístup) a v tomtéž roce jsem se stal členem Mezinárodní asociace koučů ICF.
 • V letech 2001 – 2004 jsem vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky, obor Andragogika v profilaci na personální management, závěrečná práce na téma „Koučování nezaměstnaných (systemický přístup při práci s nezaměstnanými)“, získal jsem titul Bc.
 • V letech 1993 – 1997 jsem studoval na Karlově univerzitě v Praze, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení, studium jsem přerušil a už opět nezačal.

Výcviky:

 • 2004 - 2007  Komplexní výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“, (750 hodin), Institut pro systemickou zkušenost Praha (ISZ)
 • 2000 - 2001  Certifikovaný kurz pro lektory vzdělávání dospělých (zakončený kvalifikační zkouškou dne 12.2.2001), UP Olomouc, AIVD ČR a SR
 • 1999 - 2001  Výcvik lektorů „Škola (jazykovou) hrou“ (100 hodin), Institut pro systemickou zkušenost Praha
 • 1995 - 1999  Výcvik „Umění pomáhat“ - systemický přístup, konstruktivismus (400 hodin), Institut pro systemickou zkušenost Praha

 Semináře, workshopy a konference:

 • 2013 Zážitkové techniky zaměřené na řešení, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Paul Koeck, MD, Institut M.H.Ericksona, Belgie
 • 2013 Umění a praxe spolupráce v organizacích, 16 hodin, Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute a Taos Institute, Harlene Anderson, Ph.D., USA, John Shotter, GB
 • 2013 Otevřený dialog: nové paradigma v péči o duševní zdraví, 16 hodin, Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute a Taos Institute, Jaako Seikkula, Finsko
 • 2012 Obyčejné konverzace s neobyčejnými výsledky, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Pavel Nepustil, Kateřina Novotná, Narativ Brno
 • 2012 Zážitkové techniky zaměřené na řešení, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Bradford Keeney, Hillary Keeney, USA, akreditace MPSV ČR č. 2009/198-SP
 • 2012 Systemická práce s páry a rodinami, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Harry Korman, M.D., SIKT Malmö, Švédsko
 • 2012 Týmové koučování, 16 hodin, Co/Man, Bratislava, Kati Hankovszky Christiansen, SolutionSurfers, Švýcarsko
 • 2012 Koučování zaměřené na řešení a leadership, 16 hod., Dalet, Olomouc, Mark McKergow, Ph.D. MBA, Jenny Clarke, MA, SFWork, Velká Británie
 • 2011 Jak hovořit s člověkem v krizi, 16 hod., Psychoterapeutické centrum Gaudia, Praha / Olomouc, MUDr. Olga Kunertová, akreditace MPSV ČR č. 2011/1030-PC/SP/PP
 • 2011 Zážitkové techniky zaměřené na řešení, 16 hod., Dalet, Olomouc, Mgr. Tomasz Switek, CPSR, Polsko, akreditace MPSV ČR č. 2009/198-SP
 • 2011  III. Mezinárodní systemická konference, Systémy předpokladů a systemická praxe (Teorie myšlení a odpovídající praxe), 16 hodin, ISZ-MC, Praha
 • 2011  Postmoderní filozofie a praxe napříč kulturami, Narativ, Rocio Chaveste Gutierréz, Kanankil institute, Merida, Mexico
 • 2011  Reteaming, specifická metoda koučování zaměřeného na řešení, 16 hod., Dalet, Olomouc, Ben Furman M.D., Helsinki, Finsko
 • 2010  Na řešení orientovaný rozhovor (a systemické reflektování), 16 hod., Dalet Olomouc, Mgr. Ivan Úlehla, akreditace MPSV ČR č. 2008/491-SP
 • 2010  Současný stav systemické terapie, 20 hod., ISZ-MC Praha, Dr. phil. Kurt Ludewig, Hamburk, SRN
 • 2010  Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“, 16 hod., Dalet Olomouc, Harry Korman, M.D., SIKT Malmö, Švédsko, akreditace MPSV ČR č. 2009/201-SP
 • 2010  Seminář o canisterapii, 6 hod., Helena Fajkusová, Podané ruce Frýdek-Místek
 • 2009  Seminář o canisterapii, 6 hod., Helena Fajkusová a Mgr. Olga Mičulková, Podané ruce Frýdek-Místek
 • 2009  Umění dotazování v narativní terapii se zvláštním zřetelem na problematiku osvobozování životů od následků násilí a zneužívání, 20 hod., ISZ-MC Praha, Jill Freedman (Evaston Family Therapy Center Chicago)
 • 2005  Spoluvytváření terapie a supervize, 16 hod., ISZ Praha, Imelda McCarthy, Irsko a Ernst Salomon, Švédsko
 • 2005  Rozhovor – nástroj pomoci, 20 hod., Vzdělávací a tréninkový institut SPAS Praha, MUDr. František Matuška
 • 2001  Mezinárodní systemická konference, Praha
 • 1996  Vzdělávání začínajících podnikatelů, 40 hod., CEPAC Soissins, Francie
 • 1994  Vzdělávání nezaměstnaných, 30 hod., Marco Siegrist a Crista Schlegel, KABA, Švýcarsko
 • 1993  Vzdělávání nezaměstnaných, 40 hod., Walter Bucher, KABA, Švýcarsko
 • 1992  Vzdělávání nezaměstnaných, 40 hod., Marco Siegrist a Crista Schlegel, KABA, Švýcarsko
 • 1991  Stáž v SRN, vzdělávání mládeže

 

Doklady o vzdělání

Členství v profesních organizacích

Člen týmu Dalet, Olomouc

Člen ČAP (Česká asociace pro psychoterapii)

Externí člen ISZ-MC (Institut pro systemickou zkušenost Management centrum), Praha

Člen I-KOS (Institut koučování a supervize), Praha

Člen České systemické společnosti, Praha

Člen Mezinárodní asociace koučů ICF