Jaké mám vzdělání

 • V roce 2001 jsem získal certifikaci lektora vzdělávání dospělých, v roce 2007 certifikaci systemicky pracujícího psychoterapeuta, v roce 2011 certifikaci kouče (reteaming, na řešení orientovaný přístup) a v tomtéž roce jsem se stal členem Mezinárodní asociace koučů ICF. Jsem členem a také supervizorem CAP.
 • V letech 2014-2019 jsem vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, CMTF, sociální práci, konkrétně specializaci Řízení v sociálních službách, studium jsem úspěšně ukončil 7.1.2019 obhájením své diplomové práce na téma "Významné momenty v supervizích zaměřených na řešení" (a mikroanalýza konverzace v těchto momentech), získal jsem titul Mgr.
 • V letech 2001 – 2004 jsem vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky, obor Andragogika v profilaci na personální management, závěrečná práce na téma „Koučování nezaměstnaných (systemický přístup při práci s nezaměstnanými)“, získal jsem titul Bc.
 • V letech 1993 – 1997 jsem studoval na Karlově univerzitě v Praze, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení, studium jsem přerušil a už opět nezačal.

Výcviky:

 • 2016 - 2017 Brief Coaching Training, (125 hodin, 1 rok), ACTP úroveň ICF (Mezinárodní asociace koučů), PCC kompetence, SolutionSurfers Ltd liab. Co (Švýcarsko, garant Dr. Peter Szabó, MCC) a SolutionSurfers Slovak Republic (garant PhDr. Klára Giertlová, PCC)
 • 2004 – 2007 Komplexní výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“, (750 hodin), Institut pro systemickou zkušenost Praha (ISZ)
 • 2000 - 2001  Certifikovaný kurz pro lektory vzdělávání dospělých (zakončený kvalifikační zkouškou dne 12.2.2001), UP Olomouc, AIVD ČR a SR
 • 1999 - 2001  Výcvik lektorů „Škola (jazykovou) hrou“ (100 hodin), Institut pro systemickou zkušenost Praha
 • 1995 - 1999  Výcvik „Umění pomáhat“ - systemický přístup, konstruktivismus (400 hodin), Institut pro systemickou zkušenost Praha

 Semináře, workshopy a konference:

 • 2108 Možnosti spolupráce s “nespolupracujícími klienty” v kontextu sociální práce, 16 hod., Dalet Olomouc, Harry Korman M.D., (SIKT, Švédsko), akreditace MPSV ČR č. A2017/0396-SP.

 • 2018 Úvod do nařešení zaměřeného koučování a supervize v sociálních službách, 16 hod., Dalet Olomouc, Peter Szabo, MCC (Solutionsurfers, Švýcarsko), akreditace MPSV ČR č. 2016/1105-PC/SP/VP

 • 2017 Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou, 16 hod., Dalet Olomouc, Rob McNeilly, MBBS (Tasmánský Institut M. H. Ericksona, Austrálie), AKPČR-OL/S/002/2017

 • 2017 Tvořivé postupy zaměřené na řešení v kontextu sociální práce, 16 hod., Dalet Olomouc, akreditace MPSV č. A2017/0400-SP

 • 2017 Práce s detailními popisy v terapii zaměřené na řešení, 16 hod, Dalet Olomouc, Chris Iveson, MA (BRIEF, Velká Británie), AKPČR-OL/S/003/2017

 • 2017 Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“, 16 hod, Dalet Olomouc, Chris Iveson, MA (BRIEF, Velká Británie), akreditace MPSV č. 2013/1148-SP.

 • 2016 Tvořivé postupy při práci s dětmi a jejich okolím v rámci terapie zaměřené na řešení, 16 hod, Dalet Olomouc, Ben Furman, M.D. (HBTI, Helsinky, Finsko)

 • 2015 Ericksonovská hypnoterapie – intenzivní seminář, 16 hodin, Dalet Olomouc, Rob McNeilly (MBBS, Tasmánský institut M. H. Ericksona, Austrálie)

 • 2015 Významné momenty posunu v supervizních konzultacích, 16 hodin, Dalet Olomouc, PhDr. Bohumila Baštecká, Mgr. Leoš Zatloukal Ph.D., Mgr. Petr Netočný

 • 2015 Ericksonovská hypnoterapie při práci s traumatem, 8 hodin, Rob McNeilly (MBBS, Tasmánský institut M. H. Ericksona, Austrálie)

 • 2014 Cooperation – rozvíjení spolupráce v organizacích, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Ben Furman, M.D. (HBTI, Helsinky, Finsko)

 • 2014 Terapeutická excelence – dosahování mimořádných výsledků v každodenní terapeutické praxi, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Scott D. Miller, PH.D. (ICCE, USA), AKP ČR-OL/S/007/2014

 • 2014 Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Scott D. Miller, PH.D. (ICCE, USA), akreditace MPSV ČR č. 2013/1148-SP

 • 2013 Koučování zaměřené na řešení – krátce, jednoduše, účinně, 16 hodin, Dalet, Olomouc, PhDr. Klára Giertlová (SK)

 • 2013 Zážitkové techniky zaměřené na řešení, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Paul Koeck, MD, Institut M.H.Ericksona, Belgie
 • 2013 Umění a praxe spolupráce v organizacích, 16 hodin, Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute a Taos Institute, Harlene Anderson, Ph.D., USA, John Shotter, GB
 • 2013 Otevřený dialog: nové paradigma v péči o duševní zdraví, 16 hodin, Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute a Taos Institute, Jaako Seikkula, Finsko
 • 2012 Obyčejné konverzace s neobyčejnými výsledky, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Pavel Nepustil, Kateřina Novotná, Narativ Brno
 • 2012 Zážitkové techniky zaměřené na řešení, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Bradford Keeney, Hillary Keeney, USA, akreditace MPSV ČR č. 2009/198-SP
 • 2012 Systemická práce s páry a rodinami, 16 hodin, Dalet, Olomouc, Harry Korman, M.D., SIKT Malmö, Švédsko
 • 2012 Týmové koučování, 16 hodin, Co/Man, Bratislava, Kati Hankovszky Christiansen, SolutionSurfers, Švýcarsko
 • 2012 Koučování zaměřené na řešení a leadership, 16 hod., Dalet, Olomouc, Mark McKergow, Ph.D. MBA, Jenny Clarke, MA, SFWork, Velká Británie
 • 2011 Jak hovořit s člověkem v krizi, 16 hod., Psychoterapeutické centrum Gaudia, Praha / Olomouc, MUDr. Olga Kunertová, akreditace MPSV ČR č. 2011/1030-PC/SP/PP
 • 2011 Zážitkové techniky zaměřené na řešení, 16 hod., Dalet, Olomouc, Mgr. Tomasz Switek, CPSR, Polsko, akreditace MPSV ČR č. 2009/198-SP
 • 2011  III. Mezinárodní systemická konference, Systémy předpokladů a systemická praxe (Teorie myšlení a odpovídající praxe), 16 hodin, ISZ-MC, Praha
 • 2011  Postmoderní filozofie a praxe napříč kulturami, Narativ, Rocio Chaveste Gutierréz, Kanankil institute, Merida, Mexico
 • 2011  Reteaming, specifická metoda koučování zaměřeného na řešení, 16 hod., Dalet, Olomouc, Ben Furman M.D., Helsinki, Finsko
 • 2010  Na řešení orientovaný rozhovor (a systemické reflektování), 16 hod., Dalet Olomouc, Mgr. Ivan Úlehla, akreditace MPSV ČR č. 2008/491-SP
 • 2010  Současný stav systemické terapie, 20 hod., ISZ-MC Praha, Dr. phil. Kurt Ludewig, Hamburk, SRN
 • 2010  Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“, 16 hod., Dalet Olomouc, Harry Korman, M.D., SIKT Malmö, Švédsko, akreditace MPSV ČR č. 2009/201-SP
 • 2010  Seminář o canisterapii, 6 hod., Helena Fajkusová, Podané ruce Frýdek-Místek
 • 2009  Seminář o canisterapii, 6 hod., Helena Fajkusová a Mgr. Olga Mičulková, Podané ruce Frýdek-Místek
 • 2009  Umění dotazování v narativní terapii se zvláštním zřetelem na problematiku osvobozování životů od následků násilí a zneužívání, 20 hod., ISZ-MC Praha, Jill Freedman (Evaston Family Therapy Center Chicago)
 • 2005  Spoluvytváření terapie a supervize, 16 hod., ISZ Praha, Imelda McCarthy, Irsko a Ernst Salomon, Švédsko
 • 2005  Rozhovor – nástroj pomoci, 20 hod., Vzdělávací a tréninkový institut SPAS Praha, MUDr. František Matuška
 • 2001  Mezinárodní systemická konference, Praha
 • 1996  Vzdělávání začínajících podnikatelů, 40 hod., CEPAC Soissins, Francie
 • 1994  Vzdělávání nezaměstnaných, 30 hod., Marco Siegrist a Crista Schlegel, KABA, Švýcarsko
 • 1993  Vzdělávání nezaměstnaných, 40 hod., Walter Bucher, KABA, Švýcarsko
 • 1992  Vzdělávání nezaměstnaných, 40 hod., Marco Siegrist a Crista Schlegel, KABA, Švýcarsko
 • 1991  Stáž v SRN, vzdělávání mládeže

Doklady o vzdělání

Členství v profesních organizacích

Člen týmu Dalet, Olomouc

Člen a supervizor ČAP (Česká asociace pro psychoterapii)

Externí supervizor ISZ-MC (Institut pro systemickou zkušenost Management centrum), Praha

Člen Mezinárodní asociace koučů ICF