Kdo je mi blízký

        

spřátelené firmy a jednotlivci, rodina a přátelé

 

Instituce, týmy v ČR a SR:

 

Dalet     tým na řešení orientovaných pracovníků hlásících se k postmoderním přístupům v práci s lidmi, Olomouc

Co/Man, 1. systemická, spol. s r.o., Klára Giertlová   významná představitelka SF koučování v SR, zakládající členka SAKO, moje velmi blízká spolupracovnice

Narativ    web, a především za ním stojící tým, věnující se postmoderním přístupům při práci s lidmi, zaměřují se především na spolupracující/kolaborativní přístup, základna v Brně

ISZ-MC     Institut pro systemickou zkušenost – Management centrum, jeden ze zakladatelů systemického hnutí v ČR, v čele stojí Vratislav Strnad a Jan Hesoun, Praha

I-KOS    Institut koučování a supervize, Praha

GI, konzultace a vzdělávání   část původního ISZ, reprezentovaná především Ivanem Úlehlou, Zdeňkem Mackem a Lenkou Šimkovou, Praha

Psychoterapeutické centrum Gaudia      Tým odborníků pro oblast psychoterapie, poradenství, supervize a vzdělávání, v jehož čele stojí Olga Kunertová, Praha

 

Instituce, týmy a jejich představitelé ve světě:

 

SFBTA - Asociace krátké na řešení orientované terapie    SFBTA byla založena roku 2002 Steve de Shazerem, Insoo Kim Berg a dalšími kolegy, kteří tak chtěli rozvíjet přístup zaměřený na řešení a předávat ho dalším zájemcům. Od smrti Steva i Insoo, kdy ukončilo svou činnost původní Centrum krátké rodinné terapie („Brief family therapy center“ - BFTC), je SFBTA oficiálním nástupcem zaniklého institutu. Prezidentem institutu je Lance Tylor, M.D., ve vedení institutu je mimojiné Yvonne Dolan, M.D. či Peter De Jong, Ph.D.

EBTA    Evropská asociace krátké terapie sdružuje terapeuty zaměřené na řešení v rámci Evropy a pořádá pravidelné mezinárodní konference věnované terapii zaměřené na řešení.

Brief   kolegové z Velké Británie, čelní představitelé přístupu zaměřeného na řešení a jeden z největších světových vzdělávacích institutů v přístupu zaměřeném na řešení. Mě oslovuje předevší práce Chrisa Ivesona, který nás navštívil v Olomouci a od kterého se velmi inspiruji pro svoji praxi

Solutionsurfers    kolegové ze Švýcarska, především Dr. Peter Szabó, MCC, který patří k vůdčím představitelům koučování zaměřeného na řešení, je autorem modelu Brief Coaching a společně s Insoo Kim Berg napsal dnes již klasickou knihu "Brief Coaching for Lasting Solutions" a četné další knihy a články o koučování zaměřeném na řešení.

Ben Furman    finský kouč a psychoterapeut, spoluautor specifické metody koučování nazvané reteaming, společně s Tapani Aholou představitel Helsinki Brief therapy institute. Nejbližší spolupracovník našeho týmu Dalet.

Sikt    Institut, v jehož čele stojí Harry Kormen, přední světový představitel přístupu orientovaného na řešení, Malmö, Švédsko. Harry stál u zrodu týmu Dalet a v mnohém jsme se od něho s kolegy inspirovali.

Houston Galveston Institute    sídlo postmoderní kolaborativní teorie, z nehož se po světě šíří kolaborativní / spolupracující přístup

Taos Institute    partnerská organizace Houston Galveston Institute

Harlene Anderson    přední světová představitelka kolaborativního / spolupracujícího přístupu

Kanankil Institute    institut, kde se vyučují magisterské studijní obory výhradně postmoderními přístupy, Merida, Mexico, čelní představitelka María del Rocío Chaveste Gutiérrez (jezdí do ČR a úzce spolupracuje s týmem Narativ, byla na naše pozvání také v Olomouci - seminář Just therapy)

ICF Mezinárodní asociace koučů (International Coach Federation)

 

Další partneří týmu Dalet, které najdete zde.

 

Jednotlivci v ČR a SR:

 

Mgr. Kateřina Novotná     Psychologické poradenství a psychoterapie, Brno, členka skupiny Narativ

Mgr. Jan Fries     Psychoterapie a koučování, Ostrava

Jana Březinová     Psychoterapeutka specializující se na práci s psychosomatickými potížemi, Praha

Mgr. Petra Černá     Kouč, terapeutka, Opava. Kolegyně z týmu Dalet.

 

Rodina a přátelé:

 

Mgr. Art. Lea Vítková    moje manželka, operní pěvkyně, sólistka Moravského divadla Olomouc a současně pedagog klasického zpěvu a vedoucí pěveckého oddělení na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži

Jan Vítek     můj syn

Vitus hill     naše chovatelská stanice - naši psi

Lazníčky     místo, kde žiji, naše obec

Valentovi    naši kamarádi