Co nabízím

 • Můj čas, znalosti a dovednosti (moji profesionalitu) v oblasti vedení koučovacích, supervizních, poradenských a psychoterapeutických rozhovorů,
 • zájem o to, s čím přicházíte, především se zajímám o vaše zdroje, na kterých můžeme budovat změnu (zlepšování vaší situace), kterou chcete, 
 • zájem o to, co si chcete odnést (co chcete mít jako dobrý výsledek naší spolupráce, kam se chcete díky naší spolupráci dostat, čeho chcete dosáhnout), 
 • maximální snahu a soustředění se na to, jak vám pomoci, abyste se dostal/a k tomu, co chcete (abyste mohl/a žít, pracovat tak, jak chcete)
 • spolu s vámi vytváření řešení přímo pro vaši konkrétní situaci.
 • Otvírání prostoru pro nové (nebo již zapomenuté) způsoby myšlení, chování a prožívání,
 • hledání nových možností, jak přemýšlet o tématech, se kterými za mnou přijdete a jak následně podle toho jednat ve svém (profesním i osobním) životě.
 • Zaměření na řešení, jeho rozvíjení a cesty k němu.
 • S ohledem na mé vzdělání a dosavadní zkušenosti mohu v případě potřeby poskytnout i svůj fundovaný názor na různá témata v oblasti řízení lidských zdrojů, managementu, marketingu, práce s klienty a řešení různých životních situací.
 • Při naší spolupráci se já budu zabývat více procesem (vedením rozhovoru) a vy obsahem našich rozhovorů (řešeným tématem),
 • Možnost naší spolupráce formou pracovního vztahu (DPP, DPČ případně částečný pracovní úvazek) nebo formou služby (na můj ŽL nebo prostřednictvím spolupracujících organizací), nebráním se žádné formě vzájemné spolupráce, ale vždy si potřebuji zachovat svoji neutralitu (ne ve smyslu nebýt na straně nikoho, ale ve smyslu mít možnost být na straně všech),
 • preferuji působnost v Olomouci a Přerově, Olomouckém kraji, na Moravě (v uvedeném pořadí), ale jsem přístupný domluvě i v jiných částech ČR (např. Praha nebo Vysočina), rozhodující je, jak se spolu dovedeme domluvit na jednání,
 • v případě potřeby (nutnost rychlého domluvení konzultace, vzdálenost, omezená pohyblivost klienta/zákazníka, ...) poskytuji také konzultace prostřednictvím Skypu nebo kombinuji osobní a skypová setkání.
 • Zaručuji maximální diskrétnost a mlčenlivost vůči třetím osobám, otevřenost a vstřícnost v našem vzájemném kontaktu,
 • při práci se snažím vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém si můžeme vzájemně důvěřovat a vést otevřený partnerský rozhovor.

 

Jak si můžete všimnout, moje nabídka je více o způsobu práce, než o řešených tématech. Je to z toho důvodu, že nikdy předem nevím, s jakými tématy za mnou přijdete, dokud se nesetkáme a nedomluvíme si cíl naší společné práce.

Pokud si chcete přečíst více o mém způsobu práce, navštivte stránky našeho týmu Dalet nebo stránky věnované koučování zaměřenému na řešení, především metodou reteaming, kde v sekcích ke stažení najdete mnoho textů.

 

Další informace o mé nabídce najdete u jednotlivých aktivit:

 

Koučování a reteaming

 

Supervize

 

Psychologické poradenství

 

Lektorská činnost

 

Canisterapie