Canisterapie

  • Canisterapie je terapie za účasti psa / psů.
  • Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod.
  • Bližší informace o canisterapii můžete nalézt na stránkách organizace Podané ruce (www.podaneruce.eu), u které jsem měl pravidelně se svými psy složené zkoušky vloh canisterapeutických psů.
  • Více o našich psech naleznete na stránkách naší chovatelské stanice www.vitushill.webnode.cz

 

V současné době canisterapii již neprovádím. Pes Cevin nás navždy opustil v roce 2015 ve věku 14 let, fenka Dancy v roce 2019 ve věku skoro 15 let.

Prosím berte zde uvedené informace jako seznámení s touto mojí bývalou aktivitou.