Lektorská činnost

  • Nabízím lektorování v tématech souvisejících s přístupem zaměřeným na řešení (např. na řešení orientovaný rozhovor při práci s klienty), se systemickým přístupem, se supervizemi, s koučováním a v tématech souvisejících s řešením problematiky nezaměstnanosti a uplatněním se na trhu práce.
  • Vždy pracuji formou partnersky vedených rozhovorů, většinou na základě aktivit účastníků realizovaných k jednotlivým tématům (nabídnu účastníkům nějakou aktivitu v daném tématu a pak si o ní povídáme a učíme se na tom), někdy na základě prezentací zpracovaných k jednotlivým tématům a někdy na základě zkušeností a příběhů z mojí praxe. I při lektorské činnosti je mým cílem především podněcovat myšlení účastníků a nikoliv pouze sdělit informace. V případě, že je to vhodné a účastníci s tím souhlasí, rád využívám při lektorování video/audio a rozhovory nad vytvořenými nahrávkami.
  • Pokud máte zájem o spolupráci v uvedených oblastech, ozvěte se mi a budeme se domlouvat na konkrétních podmínkách této naší spolupráce.

Cena:

  • Podrobné organizační i cenové podmínky dojednávám s každým zájemcem individuálně.
  • Cena mé lektorské činnosti je minimálně 2.000,- Kč/hod. (45 minut) v Olomouci. V případě aktivit mimo Olomouc se zvyšuje o cestovné.