Kurz "Management a koučování zaměřené na řešení" (160 hod.)

16.04.2012 09:00

MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ (160 hod.)

 

Kurz je určen pro zkušené i začínající ředitele, manažery, vedoucí týmů, personalisty a další odborníky, kteří chtějí rozvinout své dovednosti při koučování a vedení lidí v neziskovém i komerčním sektoru. Kurz je zaměřen na osvojení základních principů a dovedností přístupu zaměřeného na řešení s využitím modelu reteaming a na jeho aplikaci v různých oblastech managementu. Důraz je položen na praktický trénink účastníků (modelové situace, koučování, praktická cvičení, reflexe vlastní praxe), skupinovou diskusi o klíčových teoretických tématech (symposion) a řešení konkrétních otázek podle potřeb účastníků (vlastní projekt). Po úspěšném absolvování kurzu mohou účastníci navíc získat mezinárodní certifikát reteaming® kouče.
 

Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek, Mgr. Miloš Havlík, RNDr. Zdenka Hromadová, Mgr. Ivana Smětalová

 

Vybraná témata:

  • reteaming - koučování zaměřené na řešení
  • strategické řízení
  • řízení změn
  • vedení lidí (týmy, vyjednávání, konflikty, leadership...)
  • řízení projektů
  • organizační kultura
  • seberozvoj manažera (stres, vyhoření, time-management, reflexe, učení se učení...)
  • řízení jakosti

Rozsah: 160 h; 10 dvoudenních setkání.
 

Termín zahájení: 16. - 17. 4. 2012.

 

Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Formulář přihlášky je k dispozici zde

Zde si lze přečíst článek o na řešení orientovaném managementu