NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ (430 h)

03.06.2015 16:52

Otevíráme v Olomouci zbrusu nový výcvik v supervizi a koučování. Tento výcvik splňuje parametry ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) a úspěšní absolventi tak splní požadavky na kvalifikaci supervizorů u ANSE a tím i v ČR. Kromě toho absolventi splní podmínky pro certifikaci Reteaming kouče (www.reteaming.cz) a získají osvědčení o absolvování výcviku v koučování akreditovaného na MPSV ČR. Výcvik bude zaměřený na supervizní a koučovací práci s jednotlivci, skupinami i týmy.
Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek, PhDr. Daniel Žákovsý, PhDr. Michal Věžník
 

Termíny v roce 2015: 
12. - 13. 10. 2015 
2. - 3. 11. 2015 
30. 11. - 1. 12. 2015 
Akreditace: ANSE, Reteaming, MPSV ČR (jen koučování) 

 

Další informace najdete zde.