Nabídka seminářů v roce 2012

31.12.2012 23:55

DOJEDNÁVÁNÍ CÍLŮ SPOLUPRÁCE (8h)

Lektorský tým: PhDr. Daniel Žákovský, Bc. Pavel Vítek
Kurz je určen pro sociální pracovníky, poradce, psychoterapeuty, klinické psychology, kouče, pastorační pracovníky a další pomáhající profesionály. Kurz se zaměřuje na domlouvání s klienty o cílech spolupráce, což lze chápat jako základní dovednost pomáhajících pracovníků. Bez dobře zvládnuté dohody s klienty o tom, kam se společně chceme dostat, se může úspěch při práci s nimi dostavit jen díky náhodě nebo štěstí. A i v takovém případě se může snadno stát, že ani nepoznáme, že jsme dosáhli cíle… Kurz bude zaměřen na to, jak místo spoléhání na náhodu spolupracovat s klientem. Bude zaměřen velmi prakticky, takže účastníci budou mít možnost si vše vyzkoušet.
Rozsah: 8 h; 1 den.
Termín: 14. 6. 2012
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Formulář přihlášky je k dispozici zde

 

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S "NESPOLUPRACUJÍCÍMI" KLIENTY" (16h)

Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek
Kurz je určen pro sociální pracovníky, poradce, psychoterapeuty, klinické psychology, kouče, pastorační pracovníky a další pomáhající profesionály. Kurz se zaměřuje na navazování spolupráce s klienty, kteří bývají většinou označování jako „problémoví“ či „nespolupracující“. Tito klienti představují pro pomáhající pracovníky velkou výzvu. Kurz bude zaměřen velmi prakticky, takže účastníci budou mít možnost si vše vyzkoušet a aplikovat v praxi. Kurz je záměrně rozdělen do dvou samostatných dnů s týdenním odstupem, aby měli účastníci možnost si některé věci vyzkoušet ve své praxi a následně ve druhém dni se k nim vrátit.
Rozsah: 16 h; 2 dny.
Termín: 18.9.2012 a 25.9.2012 
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Formulář přihlášky je k dispozici zde

 

HOST LEADERSHIP - MANAŽER JAKO VŮDCE NEBO JAKO KOUČ? (8h)

Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek
Kurz je určen pro manažery a personalisty z komerční i neziskové sféry a pro zájemce o uplatnění v uvedené oblasti. Kurz se zaměřuje na nový přístup k leadershipu (vůdcovství, vedení), tzv. „host leadership“ (hostitelské vedení). Tento přístup propojuje tvořivě prvky hrdinského leadershipu (inspirující vize, charisma, odvaha, osobní příklad) s protichůdným Greenleafovým pojetím leadershipu jako služby (péče o potřeby spolupracovníků, vytváření prostoru, posilování kompetencí, delegování, naslouchání…). Kromě teoretického ukotvení si účastníci budou moci především prakticky vyzkoušet některé konkrétní a snadno uchopitelné nástroje, které budou moci používat ve své každodenní práci s lidmi.
Rozsah: 8 h; 1 den.
Termín: 2. 10. 2012 
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Formulář přihlášky je k dispozici zde 
Přečtete si článek o host leadershipu od Marka McKergowa!

 

SOLUTIONS FOCUS COACHING - KOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ (8h)

Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek
Kurz je určen pro manažery a personalisty z komerční i neziskové sféry a pro zájemce o uplatnění v uvedené oblasti. Kurz se zaměřuje na základní uvedení do koučování zaměřeného na řešení. Teoretický výklad bude doplněn četnými praktickými cvičeními, aby si účastníci mohli vyzkoušet jednotlivé nástroje a lépe se rozhodovat o dalším směru seberozvoje (zda jim koučování „sedí“, zda jim vyhovuje přístup zaměřený na řešení…)
Rozsah: 8 h; 1 den.
Termín: 20.11.2012
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Formulář přihlášky je k dispozici zde

 

Další informace o nabídce vzdělávání, které realizujeme s kolegy v týmu Dalet, najdete zde.