TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ PŘI PRÁCI S LIDMI ZÁVISLÝMI NA DROGÁCH

29.03.2018 00:00

TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ PŘI PRÁCI S LIDMI ZÁVISLÝMI NA DROGÁCH
 

Seminář s Harry Kormanem, M.D. (SIKT, Švédsko)

Harry Koraman patří k předním představitelům terapie zaměřené na řešení. Společně se Stevem de Shazerem, Insoo Kim Berg a Yvonne Dolan napsal klasickou knihu "More tthan Miracles" (česky vyšlo jako "Zázračná otázka"), jako psychiatr pracoval s různými klienty včetně klietů závislých na heroinu v rámci dlouhodobého projektu. V rámci semináře bude důraz kladen na principy a postupy při práci s klienty, kteří se potýkají s různými závislostmi, které vycházejí z přístupu zaměřeného na řešení.
Termín: 2. – 3. 10. 2018 
Akreditace: MPSV a AKP. 
Cena: 2 900 Kč včetně DPH (2 397 Kč bez DPH)