UŽITEČNÉ POMÁHAJÍCÍ ROZHOVORY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

29.03.2018 22:08

UŽITEČNÉ POMÁHAJÍCÍ ROZHOVORY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ
 

Seminář s Dr. Peterem Szabó, MCC (SolutionSurfers, Švýcarsko)

 
Peter Szabó patří k předním představitelům přístupu zaměřeného na řešení zejména v oblasti koučování. Společně s Insoo Kim Berg napsal klasickou knihu "Brief Coaching for Lasting Solutions" a dlouhodobě působil v Mezinárodní federaci koučů (ICF). V rámci semináře bude důraz kladen na prvky, které přispívají k užitečnosti rozhovorů zaměřených na řešení, ať už v koučování, nebo v jiných kontextech.

Termín: 23. – 24. 5. 2018. 
Akreditace: MPSV. 
Cena: 2 900 Kč včetně DPH (2 397 Kč bez DPH)