Výcvik "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii"

01.10.2012 00:01

NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP V PORADENSTVÍ A TERAPII - TŘETÍ BĚH

Na podzim 2012 otevíráme s kolegy v týmu Dalet již třetí běh úspěšného základního výcviku v přístupu zaměřeném na řešení, který se zaměřuje na základní pricipy a dovedností tohoto způsobu práce. Výcvik je zaměřen velmi prakticky a zahrnuje kromě teoretických diskusí („symposion“) především praktický trénink a supervize. Celkový rozsah je 160h. Výcvik je akreditován na MPSV ČR. Při výuce vycházíme z vlastního modelu, který přehledně shrnuje různé postupy tohoto přístupu a umožňuje vhodně reflektovat terapeutickou či poradenskou praxi.
Lektoři: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., PhDr. Daniel Žákovský, PhDr. Michal Věžník, Bc. Pavel Vítek, Mgr. Petra Černá, Mgr. Miloš Havlík.
Termín: říjen 2012 - červen 2013
Uzávěrka přihlášek: 5.10.2012. O výcviku a o našich úvahách o vzdělávání v přístupu zaměřeném na řešení se lze dočíst i v blogu na webu Narativ.cz
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Poznámka: Připravujeme další návazné moduly (sebezkušenost, supervize a prohlubující témata), aby výsledný celek (cca 650h) splňoval po obsahové stránce podmínky akreditace terapeutických výcviků na ČPS a EAP.